Parkolási információk

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (VI. 28.) számú rendeletének kivonata a méltányos eljárásokról.

Válasszon az alábbi lenyíló menüpontok közül

 •  A Budapest XII. kerületi várakozási övezetre meghatározott várakozási időtartam túllépése (3 óra) miatt kiszabott pótdíjat az Önkormányzat polgármester elengedi, ha a kérelmező igazolja, hogy az időtartam túllépésére a XII. kerületi várakozási övezetben működő országos gyógyító intézetben, illetve a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházakban folyó gyógykezelése miatt került sor.
 • A pótdíj elengedése iránti kérelmet az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani vagy az országos gyógyintézet, illetve a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak útján eljuttatni.
 • A kérelemhez mellékelni kell: az országos gyógyintézet, illetve a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak bekezdés szerinti igazolását, a parkolás-üzemeltető társaság által kiállított fizetési felszólítást, és a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet vagy a kérelmező nyilatkozatát a mobiltelefonos parkolási díjfizetésről.
 • Az Önkormányzat polgármestere a gyermekorvosi rendelő (gyermekfogászat, gyermekháziorvosi rendelő, védőnői szolgálat) 150 méteres körzetén belül érvényes parkolójeggyelvárakozó gépjármű üzembentartó kérelmére a várakozási időtartam túllépése miatt (3 óra) kiszabott pótdíjat törli, ha a gépjármű várakozási időtartama alatt és a pótdíj kiszabásának időpontjában gyermeke gyermekorvosi, gyermek fogorvosi vagy védőnői szakellátásban részesült.
 • A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj megállapításának napját követő 5 munkanapon belül kell a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán benyújtani.
 • A kérelemhez mellékelni kell: a gyermekorvosi rendelő igazolását arról, hogy a pótdíj megállapításának időpontjában a kérelmező gyermekét ellátásban részesítették, a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet, vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos parkolást indították, és a parkolás-üzemeltető által kiállított fizetési felszólítást.
 • Ha mobiltelefonos parkolási díjfizetés során a gépjármű üzembentartója egy karakter eltévesztésével vagy két karakter felcserélésével adta meg a rendszámot vagy a zónakódot, az Önkormányzat polgármestere a gépjármű üzembentartójának kérelmére törli az emiatt kiszabottpótdíjat. A pótdíjat a polgármester naptári évenként egy alkalommal törölheti.
 • A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj megállapításának napját követő 5 munkanapon belülkell a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán benyújtani.
 • A kérelemhez mellékelni kell: a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számot, amelyről a mobiltelefonos parkolást indították, és a parkolás-üzemeltető által kiállított fizetési felszólítást.
 • Amennyiben a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti ésérvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött nem helyezte el, úgy az ellenőrzés napjától számított 5 munkanapos jogvesztő határidőn belül a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában a mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványa bemutatható.
 • Amennyiben a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, úgy a parkolás-üzemeltető a várakozási díj és pótdíjtartozást törli a nyilvántartásból.
 • A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa bemutatásának (1) – (2) bekezdés szerinti lehetőségével naptári évenként legfeljebb egy alkalommal élhet a gépjármű üzemben tartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás.
 • Ha az érvényes lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező gépjármű üzembentartója elhunyt, és a várakozási hozzájárulás érvényességének ideje a hagyatéki eljárás lezárása előtt lejár, az elhunyt hozzátartozójának kérésére – a hagyatéki eljárás lezárásáig – az Önkormányzat polgármestere lakossági várakozási hozzájárulás kiadását engedélyezheti az elhunyt egykori lakóhelye szerinti zónára.
 • A kérelemhez csatolni kell: a hagyatéki jegyzőkönyvet, vagy a hagyatéki leltárt, vagy a halottvizsgálati bizonyítványt.

 

A teljes rendelet szövegezése ITT érhető el.